Pokud chceme patřit mezi civilizované země, musíme udělat tři zásadní věci, které chytře udělali naši předkové:
1. Po vzoru praotce Čecha se v co možná největší míře odříznout od východostepních poměrů a vlivů. Praotec a jeho družina si to tehdy museli od východu na západ odšlapat pěšky; to my nemusíme. Stačí uspořádat průvod těch nejpříšernějších východostepních mutantů opačným směrem – alespoň symbolicky – ti ostatní rychle zmlknou.
2. Po vzoru Přemyslovců pozvat do země šikovné Germány a jiné vzdělané cizince, kteří (stejně jako tehdy) zvládnou to, nač sami nestačíme.
3. Po vzoru Karla IV. otevřít dokořán světu dveře českého školství, aby se v tom průvanu lépe ukázalo, kdo je tu opravdový vzdělanec a kdo jenom nafouknutý pologramotný blb. Ukáže se to rychle: nafouknutí pologramotní blbci začnou okamžitě kňourat, řvát a vyhrožovat…
Dámy a pánové, čím dřív se do toho pustíme, tím líp. Jinak nás ty pekelné východní smrady udusí.

Pokračování viz http://pater-boemus.cz/archiv/3756