SMILUJ SE NAD NIMI, NÁŠ VELIKÁNE! (jgw) Když profesor Václav Klaus prohlásil, že mnohý západní ekonom by u něj nedostal zápočet, strhl se veliký poprask zejména v USA. Chudí a hloupí Američané obdivně vzhlíží k bohatým a vzdělaným Čechům. Chápou, že existuje jen jediná cesta, jak se dostat ze své bídy: učit se od velkého profesora, strůjce českého ekonomického zázraku. Pan profesor Klaus se, bohužel, vůči Západu zatvrdil, protože ten dlouhá léta nebyl schopen a ochoten pochopit a přiznat jeho genialitu. Nyní, když Západ úpí v bídě a čeští občané včetně důchodců a matek samoživitelek se topí v bohatství, je čas na odpuštění. Poprosme tedy našeho velkého pana profesorissima, aby se obměkčil a pomohl celému světu k blahobytu tak, jako pomohl nám šťastnějším. Vždyť pod vedením našeho slovutného učitele může celý svět brzy dohnat i Severní Koreu.

Pro předchozí a následující příspěvky klikněte níže!