Více o magazínu Pater Boemus najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/3756

(Zimu na obrázku nádherně vymaloval Hendrick Avercamp.)