„Základy stavby dnešní školní budovy byly započaty 28. 8. 1899, světilo se 16. 9. 1900, řídícím učitelem se stal František Kapr. Vyučování bylo zahájeno 24. 9. 1900.“ (Ze stránek obce Kamenné Žehrovice)

Obrázek nahoře: takhle vypadala škola ještě na jaře.

Školu postavili tenkrát za Rakouska a začali učit tak říkajíc do roka a do dne. Fungovala a zdobila obec přes sto let… dokud nepřišla banda pologramotných patláků a nepřizpůsobila ji  k obrazu svému. Obrazu arogantní sebevědomé blbosti, tak příznačné pro „spojené proletáře“ východního ražení.

Obrázek dole: takhle vypadá škola dnes.

Tož tak ten „vzdělaný a dělný“ český lid krok za krokem zahlazuje stopy po západní civilizaci, se kterou přes tisíc let vyrůstal a neomylně míří zpět ke „kultuře“ východních stepí, ze kterých kdysi do centra Evropy přišel. Vidím bájného praotce Čecha, jenž to tehdy moudře střihl opačným směrem, jak vstává z hrobu a jde představitelům Kamenných Žehrovic nakopat prdel! On může… našinec by byl, bohužel, trestně stíhán.

Příznačné je, že se ihned ozval pomatený šišlavý Mach, předseda strany Svobodní (hrdinný bojovník proti EU a zároveň její zaměstnanec) a obvinil z tohoto (nejen) architektonického zvěrstva dotace z Evropské unie.

Chtělo by se zvolat: „Machu, vy nestoudný spratku, kde berete tu drzost svádět tuto typicky českou prasárnu na dotace z EU? Viděl jste někdy takovou zhovadilost v některé z civilizovaných zemí?“ Ale bylo by to marné…

Koho jsme si zvolili, toho máme. V EU, na Hradě, v parlamentu, v Kamenných Žehrovicích a jinde. Nezbývá, než provětrat chlív, jinak se za pár let probudíme tam, odkud jsme přišli.

Jiří G. Wavrovský, 24. srpna 2017

A ještě dodatek z 26. srpna 2017 (na fcb stránce Společnost bratranců Veverkových)

NAŠI FURIANTI
(jgw) Ještě jednou se vrátím k devastaci historické budovy školy v Kamenných Žehrovicích, protože zde se na jednotlivém příkladu ukazuje zásadní problém celé naší země. Kdyby totiž v té obci po staletí kontinuálně působily tradiční „instituce“ s autoritou, kupříkladu pan řídící s učitelským sborem, pan farář s kostelníkem a panem regenschorim, /bývalý/ pan hrabě, pan doktor, pan lékárník, pan stavitel, pan hostinský, místní statkáři, řemeslníci, obchodníci atp. – čili různorodá společnost lidí (lhostejno zda mužů či žen, mladých či starých, Čechů, Němců, Židů a.j.) tu vzdělaných, tu zkušených, tu dlouhodobě spjatých s krajem, tu naopak ze světa se navrátivších… tak k takovému zvěrstvu nemůže nikdy dojít. Vždycky by se našel někdo, kdo by začal řvát a takové zhovadilosti by nakonec dokázal zabránit. Zafungovala by přirozená občanská angažovanost… Krystalickou ironií je, že starostka Kamenných Žehrovic Soňa Černá kandidovala za místní sdružení ROZUMNĚ! Jestli má toto být obraz českého rozumu, pak snad raději sami požádejme některou ze sousedních civilizovaných zemí o nějakou formu protektorátu, než naši čeští furianti stačí zničit všechno, co tu po někdejší kultivované mnohonárodní společnosti zbylo. A brzy může být ještě hůř!

Pro předchozí a následující příspěvky klikněte níže!