16. března 2018

Je to jen odporná (ne)lidská troska, nebo má od někoho za úkol vyvolat takové občanské nepokoje, aby se dal zdůvodnit zásah ozbrojených složek a nastolení nedemokratické moci? Ono je to vlastně v konečném důsledku jedno. Senát by měl přestat chrápat a neprodleně zahájit kroky k jeho odvolání. Důvodů je dost. Následky „prezidentování“ téhle zlomyslné zrůdy už tak jako tak ponese příští generace. Ta se, naštěstí, nehodlá demokracie a civilizovaných poměrů jen tak vzdát. Nechat si beztrestně kálet na hlavu není totiž projevem mírumilovné slušnosti, nýbrž projevem bezradné, slaboduché, srabácké nátury značné části českých občanů, která je nenapravitelně pokřivena ohýbáním hřbetů pod východní despocií. Mladá česká generace, vyrůstající v otevřeném světě, nemá žádný důvod podobnou potupu přijmout – a taky ji dobrovolně nepřijme. Otázkou je jen to, jak dlouho budeme váhat a kam až necháme „prezidenta“ a jeho verbež zajít… Jiří G. Wavrovský

… senát o pár dní později… Díky za to! Jen tak dál, krok za krokem:

Usnesení zahraničního výboru Senátu k prohlášením prezidenta republiky (03.04.2018)

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu přijal na dnešní schůzi usnesení k prohlášením prezidenta Miloše Zemana a jeho nejbližších spolupracovníků.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

–              odsuzuje veřejné prohlášení Miloše Zemana, prezidenta České republiky, o pověření ředitele Bezpečnostní informační služby pátráním po jedu novičok. Veřejné pověření BIS k jakémukoli úkolu v podstatě vylučuje splnění takového úkolu. Proto jej chápeme toliko jako gesto zpochybňující  zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky ze strany Ruské federace;

–              dále odsuzuje zasahování prezidenta Miloše Zemana a jeho spolupracovníků, za které je přímo odpovědný, do případu vyhoštění Jevgenije Nikulina. Výbor nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruské federace prezident České republiky a jeho okolí veřejně zpochybňovalo kroky a motivy vlády a zákonnost soudní soustavou potvrzeného procesu vydání do Spojených států amerických, které jsou blízkým spojencem České republiky, a jejichž vláda o vydání požádala a měla zákonný nárok. Toto jednání a ovlivňování celého procesu vážně ohrožuje postavení České republiky v rámci jejích bezpečnostních struktur, důvěru v její právní stát a její politickou stabilitu a důvěryhodnost;

–              shledává, že těmito případy vyvrcholil dlouhodobý trend, kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států, ke kterým Česká republika nemá spojenecké vazby, a které jsou v její neprospěch. V upřednostňování této vlastní agendy prezidenta republiky na úkor oficiální zahraniční politiky státu spatřuje výbor bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Vyzývá proto prezidenta České republiky, aby se tohoto jednání nadále zdržel a respektoval Ústavou České republiky vymezené pravomoci.

Eva Davidová, 03.04.2018

… znovu o pár dní později:

Alexandr Mitrofanov, 12. 4. 2018, novinky.cz:

Na dnešní odpoledne je avizováno jednání předsednictva a výboru hnutí ANO o situaci kolem vyjednávání o nové vládě. Ladič Andrej Babiš předem udal tón:

Důležité je toto:

Proč tedy neřeknete, že ty volby nějak dopadly, ze svého pohledu jste vyčerpal všechny možnosti, jinou nemáte, tak chcete opřít vládu o KSČM a SPD?
Zatím je to tak. Zatím je to jediná možnost na stole. Pokud to tak vyhodnotí i hnutí, tak nezbude nic jiného než to s nimi udělat.“

Hnutí ANO je známým výběrem hrdých, sebevědomých, odvážných obránců demokracie, kteří nikdy neváhají říct svému majiteli, co si myslí o jeho nápadech. Hra Nahý král (1934) od Jevgenije Švarce to ostatně popsala před mnoha lety. Mluví tam Premiér ke Králi: „Vaše Veličenstvo! Víte, že jsem čestný a upřímný stařík. Říkám pravdu přímo do očí, i když je nepříjemná… Dovolte mi tedy, abych vám to řekl přímo, hrubě, na ten můj stařecký způsob: Jste velikán, pane!“

Na východ jsem při popisu této situace nezavítal náhodou. Tam o Babiše mají zájem a strachovali se, co udělá. Nejdříve to byli imperiální nacionalisté v podrobném rozboru stavu české společnosti před sněmovními volbami loni na podzim.

Hlavní závěr byl tento: „Na parlamentních volbách záleží, zdali se stane premiérem člověk blízký svými názory Zemanovi, a pak se Česko připojí ke Slovensku a Maďarsku, což jsou středoevropské země přátelské vůči Rusku a vystupující pro zastavení sankčního tlaku na Rusko, a Česko se ve smyslu politického systému a orientace svého vedení srovná s dalšími zeměmi Visegrádské skupiny, anebo všechno zůstane, jak je.“ Jako ideální pro Rusko byla vyhodnocena vláda ANO+KSČM+SPD.

Hned po volbách si tento server úlevně oddechl: „S Babišovým nástupem obsadí obě klíčové funkce ve státě lidé s vlasteneckými názory, což se musí kladně odrazit na obraně místní identity a tradic.“

Ale Babiš Moskvu později potrápil s vyhoštěním špiónů a vydáním Nikulina. Proto mu věnoval státní tlampač Russia Today znepokojený rozbor.

„Babiš potřeboval předvést, že je papežštější než papež… Svou roli mohl sehrát Babišův strach z trestního stíhání,“ napsal expert Russia Today a odvážil se vyslovit prognózu, že když se bude premiér v demisi chovat i nadále takto euroatlanticky, může dojít k upozadění Miloše Zemana! No prostě hrůza.

Jestliže však Babiš splní Zemanův přátelský pokyn sestavit vládu s KSČM a SPD, Moskvu ani jeden z této dvojice nezklame. Na tom, že je jeden starý vlk a druhý nováček, „novičok“, vůbec nesejde.

Pro předchozí a následující příspěvky klikněte níže!