(jgw) Klaus Čong-sen tvrdí, že musí vzniknout nová, skutečně pravicová strana. Tu povede Klaus Čong-jun. Velký Otec již připravuje Velkého Syna k převzetí moci, což je, pravda, poněkud pracné…

Milé dámy, vzácní pánové!

Rozšíření a profesionalizaci našeho antibolševického a jasně prozápadního humoristicky-vzdělávacího magazínu Pater Boemus můžete podpořit libovolným finančním darem na účet správce vkladu: 188222130/0600 MONETA Money Bank.

Děkujeme. Je nejvyšší čas začít vyhrávat volby! Bez toho, že takříkajíc „prokopneme bublinu“, to nepůjde.

Více najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/1242