Koncept internetového humoristicky-vzdělávacího magazínu Společnosti bratranců Veverkových

Motto:

Každý Němec nebyl nacista, každý muslim není terorista – a každý Čech není idiot.

Preambule:

Východní větry sílí a gauneři všeho druhu vylézají z děr za divokého křepčení mamlasů, kteří ještě nevědí, co je čeká. Mamlasy vem čert, jenže my ostatní to, jako v druhé polovině minulého století, můžeme nedobrovolně odskákat s nimi. Každý se může bránit, jak umí. My sázíme na to, že podaří-li se gaunera zesměšnit, je naděje, že s ostudou zmizí z veřejného života.

Proč Pater Boemus:

Latinské jméno praotce Čecha (tak ho pojmenoval kronikář Kosmas) nás odděluje od onoho Jiráskovského pantáty. Způsob uvažování služebně nejstaršího Čecha můžeme pro naši potřebu vyjádřit větou: „Netrmáceli jsme se léta pěšky od východu na západ, aby nás nějací gauneři zatáhli zase zpátky!“

Struktura (vytvoření sítě):

K mateřskému webu Pater Boemus je potřeba postupně připojovat síť vlastních či spřízněných facebookových, twitterových a dalších účtů na otevřených sociálních sítích. (V této chvíli výborně funguje spojení web Pater Boemus + facebooková stránka Společnost bratranců Veverkových.) Připojením dalších účtů (se vzájemnými odkazy) se přirozeně načítá výkon celé sítě i návštěvnost mateřského webu. Rozsah takové sítě není předem nijak omezen. Ideální je, když ten, kdo se k naší síti připojí, dál pokračuje v tom, co už tak jako tak dělal (facebookový profil, blog, noviny, divadlo…) – systémem vzájemných odkazů v síti se tak rozšíří okruh potenciálních sledovatelů všem zúčastněným.

Orientace magazínu Pater Boemus a celé přináležející sítě:

Jasně prozápadní – proevropská, proněmecká, proamerická… Součástí západoevropské (západo-křesťanské) kultury jsme byli více než tisíc let – něco přes čtyřicet let ruského područí by mělo být dostatečným varováním. Alarmující je současné zpochybňování našeho členství v EU, nebo dokonce v NATO. Vystoupení z těchto organizací by znamenalo okamžitý pád do pozice ruské gubernie. Není vůbec vyloučeno, že se to nějaké bandě magorů může za pomoci referenda podařit. Taky se může stát, že budeme nedobrovolně odsunuti na druhou či třetí kolej.

Ideový cíl:

Česká společnost má řadu neuralgických témat, historických i současných, které český politický suterén rád zneužívá k získávání politických bodů při volbách. Jen tak pro příklad: „porážka Čechů na Bílé hoře“, „úpění pod Habsburky“, „slovanská vzájemnost“, „spravedlivý odsun sudetských Němců“, „za komunistů nebylo všechno špatné“, „spálená, rozkradená, zkorumpovaná země“, „všetci lžou a kradnú“, „EU je novodobé RVHP“… atd. Tento kvaziargumentační arzenál politických hochštaplerů bychom měli setrvale napadat tak, aby se stal směšným, a tedy v politickém boji nepoužitelným.

Zcela zásadní je, aby Pater Boemus nebyl primárně vnímán jako hlásná trouba politických názorů, nýbrž jako odpočinkový, zábavný magazín, který teprve skrze humor a nadsázku jen tak mimochodem ovlivňuje politické názory svých čtenářů. Ideální by bylo činit tak zcela podprahově.

Technika (model) argumentace na mateřském webu:

Nejprve vtip, úderná glosa, provokace. Poté stručně a srozumitelně vyjádřený názor na dané téma, případně krátká citace. Následně odkaz na rozsáhlejší seriózní zdroj. Argumentace ve třech rovinách, podle potřeby. Tento způsob argumentace může poskytnout argumentační arzenál od strohého odseknutí až po seriózní dialog – pokud je šance jej navázat. Překvapivě často se to podaří. Základem je necouvat předem ze svých pozic, ale zároveň neplácat neobhajitelné nesmysly jen proto, že jsou provokativní.

Co můžeme nabídnout vyjímečného:

Kmenoví autoři magazínu musí umět libovolný námět zpracovat tak, aby výsledek byl atraktivní – jasný, srozumitelný, jednoduše zapamatovatelný, možná i s trochou srandy. Vím o autorech, kteří to umí a jednám s nimi o spolupráci. (Některé rubriky spolupracujících autorů jsou už v pracovní podobě na webu a další budou postupně přibývat.)

Formy aktivit:

Facebook, twitter, instagram apod., web, divadlo, video, přednáška, beseda, literární zpracování, workshop, setkání, výlet, exkurze atd…

STÁVAJÍCÍ STAV

Web: www.pater-boemus.cz

Funguje od 17. listopadu 2014. V současné době jen s mírnými obměnami kopíruje a archivuje statusy z facebookové stránky Společnost bratranců Veverkových. Web se postupně rozšíří o nové rubriky historické, politické, společenské, kulturní i sportovní a posléze přenese na novou definitivní šablonu. Průběžně se rozšiřuje okruh spřízněných autorů jak na webu samém, tak prostřednictvím výše zmíněné sítě. Dosud maximální dosažený výkon 7.128 návštěv za měsíc. Současnou podobu webu je nutno vnímat jen jako skicu. Výsledkem (po přenesení na novou šablonu) by měl být pozitivně laděný bulvární magazín západního střihu pro co nejširší publikum – bez frontálního ataku na „nerozhodnuté“ žádné volby nikdy nevyhrajeme!

Facebook: https://www.facebook.com/SpolecnostBratrancuVeverkovych/

Funguje od srpna 2013 jako „Společnost bratranců Veverkových“, počet příznivců neustále spontánně stoupá – momentálně přes 5.000 přátel, maximální dosažený týdenní dosah 316.304 oslovených lidí, standardně se dosah pohybuje v desetitisících oslovených lidí týdně. K facebookové stránce Společnost bratranců Veverkových přibudou další účty viz čl. Struktura (vytvoření sítě) výše.

ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ:

Dosud:

2013 až 2019 – autorsky a organizačně 1 osoba – Jiří Gogela (Wavrovský) s občasnou asistencí IT specialistů a potenciálních kmenových autorů. Z vlastních prostředků vloženo zhruba 500.000,- Kč (poměrný díl provozu ateliéru a nákupu služeb za příslušné období, provoz eshopu, právní a IT servis) plus zhruba 9.000 hodin práce. Začíná fungovat dárcovský systém a obchod, byť zatím jen v řádu tisícovek.

Založili jsme vlastní neziskovou organizaci Společnost bratranců Veverkových z. s., která bude provozovatelem magazínu Pater Boemus.

2020 a dále:

Abych se mohl plně věnovat autorské práci a koncepční práci s autorským kolektivem, je nutné, aby organizaci provozu postupně převzal jeden placený pracovník. Ke správě vlastního webu a celé sítě je potřeba zaměstnat jednoho stálého IT specialistu. Dále je nutno počítat s okruhem externích spolupracovníků: právní služby, administrativa při zpracování žádostí o granty a fanouškovské financování, umělecké a umělecko technické obory atp. podle potřeby. Postupnou profesionalizaci lze provést v průběhu roku 2020.

Zdroje pro financování: 

1/ Granty, dotace, dary:

Lze žádat buď na celý projekt nebo na dílčí aktivity (viz „formy aktivit“ výše).

Náměty pro dílčí aktivity viz „Ideový cíl“ výše = neuralgické body české historie i současnosti.  Na webu Pater Boemus a facebookové stránce Společnost bratranců Veverkových je už „nakousnuto“ několik stovek takových námětů. Z nich je potřeba vybrat ty, které mají v dané době maximální potenciál rezonovat, dát jim odpovídající formu a pokusit se získat prostředky na realizaci.

2/ Fanouškovské financování:

a/ jednorázové – crowdfunding – perfektně funguje např. HITHIT a další… úkol: zpracovat pro crowdfunding jednotlivé náměty viz výše;

b/ průběžné – dary prostřednictvím integrovaného dárcovského systému Darujme.cz.

3/ Prodej reklamy:

a/ na webu je připravena rubrika „Brána sympatizantů“ – brána funguje jako proklik přes logo objednatele na jeho vlastní web – je potřeba připravit smlouvy a nabídnout;

b/ je možné umísťovat loga sponzorských firem na jednotlivé nabízené výrobky (pohlednice atp.);

c/ při dosažení určité míry návštěvnosti nabízí facebook sám (i jiné sociální sítě) platby za vlastní reklamu. Je potřeba uzavřít smlouvy.     

4/ Vlastní výroba a služby:

a/ prodej prostřednictvím vlastních eshopů za podpory internetového magazínu a prodej v partnerských obchodech (výborně funguje s facebookem komunikující Shoptet, je možné využít  Fler atd.) Sortiment: pohlednice, trika, čepice, obrázky, magnetky, placky atp. Vše vyzkoušeno, funguje, vše prodáno. Pro tento úkol je potřeba angažovat správce;

b/ zpracování propagačních materiálů, reklamních předmětů, grafiky atp. pro partnerské subjekty – zadavatele;

c/ příprava událostí (eventů), představení, přednášek atd.  pro zadavatele.

JAK DÁL?

Je třeba docílit toho, aby seriózní a žertovná část byly v přirozené rovnováze, to jest, aby humor kořenil seriózní obsah. Zatím je to (facebook i web) spíše jen archiv mých vlastních více nebo méně zdařilých obrázků a komentářů; ale, holt, spontánně to takhle vzniklo a funguje to… Rozšířením autorského kolektivu, profesionalizací redakce a s pomocí výše zmiňované sítě by se měl vytvořit regulérní a respektovaný „humoristicko-vzdělávací“ internetový magazín s širokým okruhem návštěvníků různých názorů, věku a společenského postavení. Jestliže se mi povedlo dosáhnout stávajícího výkonu z jednoho obstarožního křesla u jednoho obstarožního počítače v uspořeném čase, měl by nově vytvořený tým v postupně se profesionalizujících podmínkách dosáhnout bez problémů na výkon nad milión oslovených týdně. Takový dosah už představuje reálný vliv na veřejné mínění a třeba i na formování volebních preferencí . Věřím v tomto punktu dlouhodobé koncepční práci, která se pak může zúročit v nějakém rozhodujícím okamžiku. Bez takové práce bývá v kritické chvíli (zejména těsně před volbami) zpravidla pozdě.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Přesvědčování lidí z opačného tábora, zvláště těch extrémisticky naladěných, o jejich omylu, považuji za mrhání časem a nervy. Smysl má naopak aktivizovat a spojovat lidi, kteří z jakéhokoli důvodu sledují politiku jen okrajově a jsou strháváni na opačnou stranu jen proto, že jim ta naše nevěnuje dostatek pozornosti a nepředkládá argumenty takovým způsobem, aby jim byli ochotni věnovat svoji pozornost a čas. Troufám si tvrdit, že bulvární „humoristicko-vzdělávací“ magazín se k takovému účelu hodí ideálně. Úkolem našeho magazínu bude popularizovat myšlenky a postoje, které se k širokému publiku nedostanou, protože nemají formu, která je pro ně přijatelná. My takovou formu musíme vždycky hledat a najít. Přesvědčil jsem se, že to jde, a ještě se u toho člověk může královsky bavit.

ZÁVĚREM:

Je připravena půda pro vznik, resp. zásadní rozšíření internetového média, které může kolem sebe soustředit aktivní a pozitivně uvažující lidi a jejich prostřednictvím strhávat k aktivitě a pozitivnímu uvažování lidi další. Pěstovat si blbou náladu v krásné zemi v těsném sousedství fungující a prosperující západní Evropy může jen trouba, a to doufám nejsem a nejsme. Kdo chcete a můžete nějak pomoci, zúčastnit se, spolupracovat, jste vítáni. Rád poskytnu další informace při osobním rozhovoru.

Aktualizováno v Praze 9. prosince 2019

Jiří Gogela, též Wavrovský (podle rodné vísky), zn: jgw, autor projektu

Pište na email: info@pater-boemus.cz, odpovím obratem.

Naši práci můžete podpořit zde: http://pater-boemus.cz/archiv/4686