V Ústavě ČR není ani slovo o tom, že by stát mohla řídit nějaká sekretářka nebo sekretář – a to ani tehdy, když se tomu říká vedoucí kanceláře prezidenta republiky. Asi by to něco mělo dostat výpověď, aby se to přestalo rozcapovat v někdejších sídlech české aristokracie – ono si to pak připadá jako šlechta. Být ústavním činitelem, kterému taková zpovykaná kreatura leze do zelí, trestal bych co nejrychleji a nejpřísněji…

Je načase vrátit se mezi civilizované země… http://pater-boemus.cz/archiv/1242