Nejspíš Frank, ale jistě se to neví. V sedmém století sjednotil Slovany žijící na území dnešních Čech a Moravy a vedl je v boji proti loupeživým Avarům. Založil první slovanskou říši. Oženil se pak prý s dvanácti slovanskými ženami a měl s nimi dvacet dva synů a patnáct dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny boje, které za jeho vlády sváděli Slované s Avary, byly vítězné.

Pro předchozí a následující příspěvky klikněte níže!