z února 2020, kdy byl Stanislav Křeček jmenován ombudsmanem. Miloš Zeman, najatý jistou agresivní východostepní mocností k likvidaci úřadu prezidenta a české suverenity, si pro likvidaci jiného důležitého úřadu – úřadu ochránce lidských práv před zvůlí orgánů státu – nemohl vybrat líp.

Více o Miloši Zemanovi… http://pater-boemus.cz/archiv/3547