Wikipedie, solidně odzdrojovaný text: Brežněvova národnost byla ruská, ale omylem byla v některých dokumentech, včetně jeho pasu z roku 1947, uvedena jako ukrajinská. Jiné dokumenty, jako např. průvodní list k Řádu vlastenecké války, zase uvádí národnost ruskou. Vyjádření potvrzující že byl Rus najdeme v jeho vlastní knize Vzpomínky (1979), kde napsal text viz obrázek výše.

POST SCRIPTUM:

Jak je to doopravdy s Ruskem a Sovětským svazem: http://pater-boemus.cz/archiv/3998