HROZÍ V ČESKU EPIDEMIE?

Hrozí. Obvyklým šiřitelem vztekliny jsou toulaví psi. U nás však největší nebezpečí z hlediska propuknutí epidemie vztekliny představuje potulující se hornouherský šmelinář a jeho nezastavitelné slintání. Vzteklina se, jak známo, šíří právě slinami – a při pohledu na obličeje „našich lidí“ kolem slintajícího šmelináře je celkem jasné, že řada těch nešťastníků po celé republice je už v neléčitelném stádiu choroby.

Babiš, pravda, není jediný slinta v Česku… viz http://pater-boemus.cz/archiv/3547