Byla by to smutná cesta od vychlastané ruské onuce k pologramotné ruské onuci… http://pater-boemus.cz/archiv/7697