Každý Němec nebyl nacista, každý muslim není terorista – a každý Čech není idiot. Sledujte internetový humoristicko-vzdělávací magazín "Pater Boemus"!
„Naši cizáci“

Díky „cizákům“ jsme se stali civilizovanou zemí, díky „cizákům“ tu máme Pražský hrad, Karlův most, vrcholné baroko… Díky „cizákům“ funguje třeba mladoboleslavská škodovka. Avšak není „cizák“ jako cizák… V této rubrice se budeme věnovat těm našim „cizákům“, kterým se sluší […]

Praotec Čech, pater Boemus, kupec Sámo, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Nejspíš Frank, ale jistě se to neví. V sedmém století sjednotil Slovany žijící na území dnešních Čech a Moravy a vedl je v boji proti loupeživým Avarům. Založil první slovanskou říši. Oženil se pak prý s dvanácti slovanskými ženami a […]

Praotec Čech, pater Boemus, Jan Lucemburský, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Lucemburk. Rozšířil území českého království, dal zvučné jméno titulu českého krále a připravil půdu pro svého syna Václava, který později proslul jako Karel IV. – císař římský – otec vlasti. V paměti krále Čechů měj… Než rozžehnal se s životem, […]

Praotec Čech, pater Boemus, Petr Parléř, Peter Parler, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Původem německý stavitel, kameník a sochař (narozen jako Peter Parler). Pokračoval od roku 1356 ve stavbě katedrály sv. Víta po Matyáši z Arrasu. Kromě katedrály vystavěl pražský Karlův most, Staroměstskou mosteckou věž a kapli Všech svatých na Pražském hradě; mimo […]