Každý Němec nebyl nacista, každý muslim není terorista – a každý Čech není idiot. Sledujte internetový humoristicko-vzdělávací magazín "Pater Boemus"!
„Naši cizáci“
p201904050822601_190405-183836_lac

Praha 1 postavila před vchod hlavního nádraží otevřené pisoáry… Více zde: http://pater-boemus.cz/archiv/4686

Díky „cizákům“ jsme se stali civilizovanou zemí, díky „cizákům“ tu máme Pražský hrad, Karlův most, vrcholné baroko… Díky „cizákům“ funguje třeba mladoboleslavská škodovka. Avšak není „cizák“ jako cizák… V této rubrice se budeme věnovat těm našim „cizákům“, kterým se sluší […]

Praotec Čech, pater Boemus, kupec Sámo, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Nejspíš Frank, ale jistě se to neví. V sedmém století sjednotil Slovany žijící na území dnešních Čech a Moravy a vedl je v boji proti loupeživým Avarům. Založil první slovanskou říši. Oženil se pak prý s dvanácti slovanskými ženami a […]

Praotec Čech, pater Boemus, Jan Lucemburský, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Lucemburk. Rozšířil území českého království, dal zvučné jméno titulu českého krále a připravil půdu pro svého syna Václava, který později proslul jako Karel IV. – císař římský – otec vlasti. V paměti krále Čechů měj… Než rozžehnal se s životem, […]

Praotec Čech, pater Boemus, Petr Parléř, Peter Parler, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Původem německý stavitel, kameník a sochař (narozen jako Peter Parler). Pokračoval od roku 1356 ve stavbě katedrály sv. Víta po Matyáši z Arrasu. Kromě katedrály vystavěl pražský Karlův most, Staroměstskou mosteckou věž a kapli Všech svatých na Pražském hradě; mimo […]