Každý Němec nebyl nacista, každý muslim není terorista – a každý Čech není idiot. Sledujte internetový humoristicko-vzdělávací magazín "Pater Boemus"!
20.11.2014
Praotec Čech, pater Boemus, kupec Sámo, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Nejspíš Frank, ale jistě se to neví. V sedmém století sjednotil Slovany žijící na území dnešních Čech a Moravy a vedl je v boji proti loupeživým Avarům. Založil první slovanskou říši. Oženil se pak prý s dvanácti slovanskými ženami a […]

Praotec Čech, pater Boemus, Jan Lucemburský, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Lucemburk. Rozšířil území českého království, dal zvučné jméno titulu českého krále a připravil půdu pro svého syna Václava, který později proslul jako Karel IV. – císař římský – otec vlasti. V paměti krále Čechů měj… Než rozžehnal se s životem, […]

Praotec Čech, pater Boemus, Petr Parléř, Peter Parler, cizáci, humoristický vzdělávací magazín, časopis

Původem německý stavitel, kameník a sochař (narozen jako Peter Parler). Pokračoval od roku 1356 ve stavbě katedrály sv. Víta po Matyáši z Arrasu. Kromě katedrály vystavěl pražský Karlův most, Staroměstskou mosteckou věž a kapli Všech svatých na Pražském hradě; mimo […]