KLADNÉ EMOCE ZAHÁNĚJÍ NEMOCE! Náš magazín můžete podpořit finančním darem na účet správce vkladu: 188222130/0600 MONETA Money Bank. Každý dárce, který přispěje na náš provoz dle svých možností, obdrží na oplátku bohatě vyvedený grafický list – DIPLOM – formátu A4 […]