Vážení spoluobčané! Upozorňujeme Vás v souvislosti s naším odhalením na podivný jev, který se epidemicky šíří po území České republiky. Zdá se, že příčinou tohoto jevu mohou být pozůstatky východostepních genů u části české populace. Běžný obyvatel západní Evropy se […]