(jgw) Nadměrný výskyt příznivců Miloše Zemana lze vysvětlit také tím, že této části občanstva činí dlouhodobě problém pochopit (mimo jiné) smysl a techniku antikoncepce. Zabránit dalšímu přemnožování této skupiny obyvatel by se mohlo drobnou osvětovou prací, jak naznačeno na obrázku… […]