Každý Němec nebyl nacista, každý muslim není terorista – a každý Čech není idiot. Sledujte internetový humoristicko-vzdělávací magazín "Pater Boemus"!
Prosinec 2017
Pater Boemus, humoristický vzdělávací magazín, Wavrovský, Společnost bratranců Veverkových, statue of liberty, Socha svobody, přes držku

Vážení přátelé! Loni jsme otevřeli veřejnosti internetový humoristicko-vzdělávací magazín „Pater Boemus“ (neboli praotec Čech – latinské jméno pater Boemus dal našemu pantátovi kronikář Kosmas). Pater Boemus vyvedl kdysi svůj kmen z východních stepí do blízkosti západní civilizace – a dobře udělal: my […]

Pater Boemus, humoristický vzdělávací magazín, Wavrovský, Společnost bratranců Veverkových, Sultán a Tyrl, Božena Němcová Babička, na starém bělidle

Ne každý pochopí jemně formulované poselství. Někdy je potřeba vyjádřit se srozumitelněji… Pro předchozí a následující příspěvky klikněte níže!