Byl to mimořádně plodný pár, potomků zplodili mnoho – celou generaci východostepních mutantů a bezcharakterních postnormalizačních příšer. Dokud tu ti potomci budou strašit, nebude v Čechách dobře. Nezbývá, než je společnými silami historicky znemožnit. My už na tom pracujeme. Naši práci […]