(jgw) Nový domov důchodců pro české prognostiky a podobné pomatence bude otevřen v Praze, v Opletalově ulici č.19, v někdejším sídle Prognostického ústavu ČSAV. Většina pracovníků tohoto ústavu se dnes nachází ve stavu, ve kterém ohrožují sami sebe i své […]