V souvislosti se vznikem politického uskupení Volný blok doporučil Ústav pro jazyk český AV vedle používání výrazů TA GUMA a TY GUMY také výraz TEN GUMA. Vedení Ústavu se domnívá, že bez nového spojení TEN GUMA by činnost Volného bloku […]