Netrmáceli jsme se léta pěšky od východu na západ, aby nás nějací gauneři zatáhli zase zpátky! To je to hlavní, co nám dnes z hlubin věků vzkazuje praotec Čech (latinsky Pater Boemus)
2021-08-06
Pater Boemus, humoristický vzdělávací magazín, Wavrovský, čápi požírají hraboše, bureš plundruje a drancuje

Čápi, kteří se s chutí pustili do hrabošů, napravují škody způsobené drancováním polí (a přírody vůbec) Agrofertem a podobnou zlatokopeckou pakáží. Vykazují tak víc odpovědnosti než poslanec Babiš a všichni jeho voliči a nohsledi dohromady. Škoda jen, že čápi nemají […]

Pater Boemus, humoristický vzdělávací magazín, Wavrovský, ten guma, Ústav pro jazyk český, Volný blok

V souvislosti se vznikem politického uskupení Volný blok doporučil Ústav pro jazyk český AV vedle používání výrazů TA GUMA a TY GUMY také výraz TEN GUMA. Vedení Ústavu se domnívá, že bez nového spojení TEN GUMA by činnost Volného bloku […]