Při vší úctě k soluňským bratřím nepřiklonili jsme se tenkrát chválabohu k východnímu světu a stali se na více než tisíc let součástí světa západního. Mělo by to tak zůstat – druhá polovina minulého století budiž důrazným varováním před tím, […]