V souvislosti se vznikem politického uskupení Volný blok doporučil Ústav pro jazyk český AV vedle používání výrazů TA GUMA a TY GUMY také výraz TEN GUMA. Vedení Ústavu se domnívá, že bez nového spojení TEN GUMA by činnost Volného bloku vůbec nebylo možné výstižně popsat. Vedení Ústavu pro jazyk český AV zároveň doufá, že činností Volného bloku se začnou zabývat i jiné ústavy, zejména ten v Bohnicích.

Pokračování zde: http://pater-boemus.cz/archiv/4686