Mešuge je krásné a zvučné slovo, které se z hebrejštiny přes jidiš dostalo až do češtiny. V duchu Komenského díla Orbis pictus připojujeme výše obrázek, který význam slova mešuge dokreslí lépe než složité vysvětlování.

PS: Jazykoznalci nám vytýkají, že na obrázku není „mešuge“, nýbrž obyčejná „vychcaná svině“. Připouštíme, že něco, co se na první pohled jeví být „mešuge“, může se při bližším zkoumání jevit jako „vychcaná svině“. Záležitosti se budeme dále věnovat…

… více o ing. Lipovské najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/5734