Prof. Ing. Václav Klaus, Csc. je zakladatelem novodobého panoptika, které nese jeho jméno: Institut Václava Klause. Podobně jako jeho předchůdci, soustředí Klaus ve svém panoptikálním institutu jedince, kteří se výrazně odlišují od normálu. Tyto pak předvádí veřejnosti. Intelektuálně slabší osoby bývají po vystoupeních Klause a jeho panoptika často fascinovány, normální lidé se těmto kreaturám spíše smějí nebo se jich přímo štítí.

Více o otci zakladateli se dočtete zde… http://pater-boemus.cz/archiv/6125