Vedení slavného hostince U chcípáka prohlašuje, že jejich restaurační podnik není pojmenován podle současného prezidenta republiky, nýbrž podle jednoho pana vrchního z bolševických dob, který byl sice taky kripl na nohy, ale hlavu měl v pořádku.

Více o „našem“ neobyčejném prezidentovi: http://pater-boemus.cz/archiv/3770