… Vladimir Vladimirovič pouze změnil charakter pobytu na výše uvedené adrese z dočasného na trvalý.

A jaký je to vlastně člověk ten Vladimir Vladimirovič? Viz http://pater-boemus.cz/archiv/7959