Na Kavčích horách před sídlem České televize se dnes odpoledne shromáždila neklidná skřehotající tlupa primátů. Kolemjdoucí veterinář prohlásil, že podle všech zjevných příznaků se dotyčná tlupa nejspíš přežrala a přiotrávila spařeným bolševníkem. Postižení jedinci bývají zmatení a agresivní. Takto postiženým jedincům je nejlépe se vyhnout a jejich léčbu či případnou izolaci přenechat dobře vyškoleným a ozbrojeným odborníkům.

Nebylo to poprvé… viz http://pater-boemus.cz/archiv/7915