Stav ale není beznadějný… viz http://pater-boemus.cz/archiv/4686