Jak je to s hologramy a kdo je ve skutečnosti MUDr. Peková… viz http://pater-boemus.cz/archiv/8499