Vedle mnoha jiných vyřkla kněžna Libuše i tyto památné věty: Nakonec přijdou podivné, zlé časy! Co nezplundruje chytrý čínský bacil, to spolehlivě dorazí poblbení čeští vlastenci. Vidím baňatého ruského pohůnka s velkou kymácející se kebulí a vychrtlého hornouherského šmelináře se […]