V Ústavě ČR není ani slovo o tom, že by stát mohla řídit nějaká sekretářka nebo sekretář – a to ani tehdy, když se tomu říká vedoucí kanceláře prezidenta republiky. Asi by to něco mělo dostat výpověď, aby se to […]