Slepice volně pobíhající po dvoře bývají krásné, zdravé a silné, jak sami vidíte na obrázku, zatímco omezené slepice z klecového chovu jsou poznamenané nedostatkem pohybu a podnětů z okolního světa – bývají vychrtlé, rozčepýřené, zmatené a vyděšené. Následkem toho všeho […]