Alois Jirásek vložil do úst praotce Čecha toto prohlášení:

„Již si nebudete stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti hojnost, a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli!“

Jirásek však z neznámých důvodů vypustil závěr Čechova projevu, kterým praotec varoval příslušníky svého kmene a pokolení budoucí:

„Země je to malá, bratři, ale zato zplodí spoustu velkých idiotů!“

Odkaz praotce Čecha (kronikář Kosmas mu říkal pater Boemus) i odkaz Aloise Jiráska a jiných budeme dále zkoumat. Bůh ví, co ještě zůstává skryto…

Jiří G. Wavrovský

POST SCRIPTUM

Milé dámy, vzácní pánové!

Pomozte nám popostrčit tu rozhrkanou českou káru o kousek dál na Západ! Náš antibolševický a jasně prozápadní humoristicky-vzdělávací magazín Pater Boemus můžete podpořit libovolným finančním darem na účet správce vkladu: 188222130/0600 MONETA Money Bank.

Děkujeme. Je nejvyšší čas začít vyhrávat volby!

Více najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/2001

Pro předchozí a následující příspěvky klikněte níže!