Alois Jirásek vložil do úst praotce Čecha toto prohlášení:

„Již si nebudete stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli!“

Jirásek však z neznámých důvodů vypustil závěr Čechova projevu, kterým praotec varoval příslušníky svého kmene a pokolení budoucí:

„Země je to malá, bratři, ale zato zplodí spoustu velkých idiotů!“

Všimněte si, že každou chvíli tu praotcovu prorockou větu někdo potvrdí – například v Praze měli idioti dokonce už několik demonstrací!

Je to pořád stejná parta… viz http://pater-boemus.cz/archiv/8099