„Chlap, který si musí zaplatit sex, není chlap“, pronesl kdysi Miloš Zeman jeden ze svých hospodských žvástů. K tomu je možno dodat jenom tolik, že „politický prostitut, který si za své služby nechává platit v rublech, není český prezident“. Ostatně, žok zkaženého sádla, který se politickou kariérou musel prolhat, by měl otázky chlapství ponechat povolanějším.

Postřeh jedné slavné ženy: http://pater-boemus.cz/archiv/6452