(jgw) Nový domov důchodců pro české prognostiky a podobné pomatence bude otevřen v Praze, v Opletalově ulici č.19, v někdejším sídle Prognostického ústavu ČSAV. Většina pracovníků tohoto ústavu se dnes nachází ve stavu, ve kterém ohrožují sami sebe i své okolí. V důvěrně známém prostředí nového domova se budou jeho klienti moci navzájem častovat svou moudrostí a také se navzájem obdarovávat svými neprodanými knihami. Bývalým prezidentům bude dovoleno jednou za měsíc promluvit z balkónu do dvora a jednou do roka i z balkónu do ulice.

Více o posledních dvou českých prezidentech najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/3782