Zřícenina neboli ruina je zbytek něčeho kdysi kompletního a funkčního. Jde o zbytek zchátralý, poničený nějakou katastrofou nebo zubem času, který nadále postupně chátrá. Pokusy o uvedení zřícenin do původní podoby nebývají úspěšné, a tak jsou mnohé z nich alespoň uměle zakonzervovány. Ovšem ne každá zřícenina za takovou práci stojí – u některých platí, že čím dřív zmizí beze stopy, tím líp! 

Na samotný proces chátrání bývá smutný pohled… viz http://pater-boemus.cz/archiv/8191