Z nejmenované zoo utekl šimpanz. Chtěl se pravděpodobně blížeji seznámit s lidmi, které dosud vídával jen za sklem svého pavilónu. Zvědavý lidoop byl po intenzivním pátrání odchycen na schůzi strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. K okamurovcům se nejspíš instinktivně úchýlil proto, poněvadž se domníval, že našel příbuzné. Je fakt, že šimpanz mezi přítomné přirozeně zapadl, takže zprvu nikdo nepozoroval nic neobvyklého. Až v průběhu schůze si předsedající všiml, že se jeden z účastníků drží za hlavu a tváří se ještě o něco blběji než ostatní. Pojal tím pádem podezření, že se jedná o nějakého špióna či provokatéra z Volného bloku, Přísahy nebo Trikolóry a zavolal na něj Policii ČR. Ke cti policistů budiž řečeno, že přes pochopitelné pochybnosti a váhání nakonec rozeznali opičáka od členů SPD a odvedli jej do bezpečí. Po návratu do pavilónu v zoo šimpanz viditelně ožil, šťasten, že je zase mezi svými. V přítomnosti návštěvníků je však stále nesvůj. Není divu – lidé jej zklamali. Bude asi nějakou chvíli trvat, než ho jeho ošetřovatelé přesvědčí, že každý člověk není agresivní idiot nebo úplný mamlas.

Více o SPD… http://pater-boemus.cz/archiv/7901