Tento inzerát se podařilo 7. října roku 1989 propašovat do bolševického Rudého práva a popřát tak Václavu Havlovi alias Ferdinandu Vaňkovi k 53. narozeninám. Více o Václavu Havlovi najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/2251