Nevyleze! Podle mluvčího Ovčáčka se pan prezident Zeman k napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 odvážně vyjádřil již dávno – hned týž den v hospodě Na růžku, když několikrát důrazně pronesl větu: „Ještě jednou dokola, pane vrchní!“ Podle […]