Pan Milan Zachodil z Hodonína objevil novou odrůdu řepky olejky. Více o řádění žlutého moru: http://pater-boemus.cz/archiv/2568