Tento způsob uvažování patří k jiné (zdegenerované) civilizaci. Bohužel, šíří se to jako mor… http://pater-boemus.cz/archiv/7928