Ne že bych symbolice přikládal nějakou nepřiměřenou váhu, ale svůj význam nepochybně má. Lidé například přišli na to, že ke generálu Pavlovi se hodí lev. Generál je ztělesněním síly, klidu a zdravého sebevědomí, tak proto asi to přirovnání ke lvu. […]