Někdy to chvíli trvá, někdy se to pozná hned, ale nakonec vždycky praskne, kam a ke komu kdo patří… viz http://pater-boemus.cz/archiv/8405