Každý se musíme s něčím smířit. Například osoba se zbytky zraku nemůže řídit automobil. Musí se s tím smířit. Bylo by to nebezpečné. Stejně tak osoba se zbytky inteligence nemůže řídit stát. Měla by se s tím smířit. Pokud to nedokáže sama, musíme jí pomoct. Co nejrychleji! Lány ani Pražský hrad nejsou sanatorium pro duševní invalidy…

viz… http://pater-boemus.cz/archiv/3547