Zřícenina neboli ruina je zbytek něčeho kdysi kompletního a funkčního. Jde o zbytek zchátralý, poničený nějakou katastrofou nebo zubem času, který nadále postupně chátrá. Pokusy o uvedení zřícenin do původní podoby nebývají úspěšné, a tak jsou mnohé z nich alespoň […]