… je zbytek něčeho kdysi kompletního a funkčního. Jde o zbytek zchátralý, poničený nějakou katastrofou nebo zubem času, který nadále postupně chátrá. Některé zříceniny jsou uměle zakonzervovány. Pokusy o uvedení zřícenin do původní podoby nebývají úspěšné. Více o té ruině: […]