… je zbytek něčeho kdysi kompletního a funkčního. Jde o zbytek zchátralý, poničený nějakou katastrofou nebo zubem času, který nadále postupně chátrá. Některé zříceniny jsou uměle zakonzervovány. Pokusy o uvedení zřícenin do původní podoby nebývají úspěšné.

Více o té ruině: http://pater-boemus.cz/archiv/6674