Z LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY:
Pacient Miloš Zeman, toho času zaměstnán jako prezident, trpí utkvělou představou, že je věštec (prognostik). Společensky a historicky se touží zařadit mezi své starší kolegy prognostiky – kněžnu Libuši, Sibylu a slepého mládence. Tento blud je u pacienta podporován nadměrnou konzumací ethylalkoholu, který dotyčný považuje za odvar z kamene mudrců. Kombinace výše uvedených faktorů u něj vyvolává návaly trudomyslnosti, které se projevují nakláněním hlavy k východu a kakabálním výrazem ve tváři…

Je známo, že alkohol působí na lidi různě… viz http://pater-boemus.cz/archiv/3436