(Obrázek z apríla 2017)

… ale měl skončit v nejlepším. Dneska už s ním nikdo nechce nic mít… viz http://pater-boemus.cz/archiv/7567